спосіб

(спеціяльна дія / система дій, яка дає можливість зробити, здійснити що-н.), засіб, прийом, лад (із прийм. "на" й означ.), чин Ор. в. з означ.), роб Ор. в. з означ.), зразок, кшталт, модус, почерк, манера, манір, побит Ор. в. з означ.), фасон, стиль, штиб, триб (звичка діяти певним чином)

Словник синонімів української мови. 2014.

Look at other dictionaries:

  • спосіб — собу, ч. 1) Певна дія, прийом або система прийомів, яка дає можливість зробити, здійснити що небудь, досягти чогось. •• Спо/сіб життя/ уклад, характер життя. 2) Те, що служить знаряддям, засобом і т. ін. у якій небудь справі, дії. 3) Граматична… …   Український тлумачний словник

  • спосіб — [спо/с іб] собу, м. (ў) соб і, мн. собие, соб іў …   Орфоепічний словник української мови

  • спосіб — іменник чоловічого роду …   Орфографічний словник української мови

  • спосіб — Syn: пилка …   Словарь синонимов металлургических терминов

  • спосіб життя — 1) Загальносоціологічна категорія, що позначає сукупність усіх форм життєдіяльності, властивих різним суспільствам. С. ж. стосується насамперед соціокультурного розмаїття життєвих форм, які є специфічними (і водночас типовими) для суспільного… …   Філософський енциклопедичний словник

  • спосіб варки з двома жужелицями — Syn: спосіб варки з двома шлаками, спосіб плавки з двома жужелицями, спосіб плавки з двома шлаками …   Словарь синонимов металлургических терминов

  • спосіб варки з двома шлаками — Syn: спосіб варки з двома жужелицями, спосіб плавки з двома жужелицями, спосіб плавки з двома шлаками …   Словарь синонимов металлургических терминов

  • спосіб плавки з двома жужелицями — Syn: спосіб варки з двома жужелицями, спосіб варки з двома шлаками, спосіб плавки з двома шлаками …   Словарь синонимов металлургических терминов

  • спосіб плавки з двома шлаками — Syn: спосіб варки з двома жужелицями, спосіб варки з двома шлаками, спосіб плавки з двома жужелицями …   Словарь синонимов металлургических терминов

  • спосіб витравних лунок — Syn: спосіб лунок витраву, спосіб лунок щавлення …   Словарь синонимов металлургических терминов

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.